UN PAS ENDAVANT CAP A LA FI DE LA SIDA

UN PAS ENDAVANT CAP A LA FI DE LA SIDA

Aquest 1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que vol conscienciar i implicar a la societat davant la lluita d’aquesta malaltia.

Des dels primers casos d’infecció per VIH s’ha avançat bastant, però encara queda camí per recórrer. La comunitat internacional ha assolit el compromís de posar fi a l’epidèmia com a amenaça per la salut pública per al 2030.

Per poder assolir aquest compromís s’haurien de fer actuacions en els següents àmbits:

  • Prevenció: us preservatiu, protocols post i pre exposició, educació a escoles, a la feina...
  • Detecció precoç: davant qualsevol dubte d’haver realitzat conducta de risc demanar la prova al teu metge o centres qu la ofereixin.
  • Tractament: que totes les persones amb vih positiu tinguin accés a ell.
  • Recerca: invertir més en I+D
  • Donar a conèixer les llibertats i drets*

*Qüestions concretes relatives als drets de la persona seropositiva

1 .- És obligatori fer-se les proves del VIH si a l’empresa on treballo se’m demana?

No. És obligatori per a l’empresa informar prèviament el treballador que es faran aquestes proves, però de cap manera no poden ser proves no consentides expressament pel treballador.

2.- La mútua patronal que em realitzi les proves del VIH pot comunicar-ne el resultat a l’empresa?

No. No estem parlant d’una analítica qualsevol, sinó d’una de molt concreta que fa referència a dades a les quals només el servei mèdic pot accedir amb el consentiment exprés del treballador i no pot facilitar-les a l’empresa, sense el consentiment també del treballador.

3.-El meu metge de la Seguretat Social pot comunicar a l’empresa o a tercers que sóc seropositiu?

No. El metge que ens atén habitualment o esporàdicament en el nostre ambulatori o bé en un servei d’urgències no pot facilitar a tercers cap tipus d’informació mèdica que faci referència a nosaltres: això és un deure del metge basat en el secret professional i a més, la revelació de dades a altres persones seria un delicte. D’altra banda, el metge només estaria obligat a donar aquestes dades en el cas de rebre l’ordre d’un jutge, però només en aquest cas exclusiu.

4.- Se’m pot excloure de ser usuari d’un gimnàs, per ser seropositiu del VIH?

No. Com s’ha expressat ja, el VIH-SIDA no és una malaltia infectocontagiosa, sinó infectotransmisible; és a dir, que perquè pugui haver-hi algú que es vegés afectat pel VIH s’hauria de donar una situació extrema en què el seu torrent sanguini i el d’una persona seropositiva es comuniquessin lliurement. Evidentment, l’ús d’un banc, d’un aparell de gimnàstica, d’una mateixa dutxa o fins i tot d’una tovallola no pot ser mitjà de transmissió del VIH i tampoc no tindria sentit que es negués l’ús o l’accés a un centre esportiu a qui fos seropositiu.

5.- Se’m pot negar una hipoteca pel fet de ser seropositiu?

Ser seropositiu només significa que la persona té un nou motiu per cuidar-se. Però desgraciadament, hi ha molts bancs i caixes que no conceben que això no sigui així i consideren que el fet que el seu client sigui seropositiu suposa que la seva defunció és propera, si bé aquestes dues qüestions en realitat no tenen cap relació. La contractació d’una hipoteca es basa en un contracte privat. I en aquest cas, el contracte existeix en el cas que les dues parts manifesten la seva voluntat de contractar. Lamentablement, molts bancs es neguen a contractar hipoteques amb persones seropositives i, en algun cas, exigeixen més garanties de les normals, com que hi hagi avalistes, etc.

6.- Puc ser acomiadat del meu treball pel fet de ser seropositiu?

No. La llei no contempla en cap cas que una persona seropositiva pugui ser acomiadada del seu treball pel fet de ser-ho. Ara bé: la llei sí que contempla que el baix rendiment del treballador, o bé la falta d’assistència injustificada al lloc de treball poden ser motius d’acomiadament. És per tant necessari tenir una gran cura quan pel fet de ser seropositiu es falti molt sovint al treball i és necessari justificar l’assistència a consulta mèdica o bé a la realització de proves, de manera que no es pugui entendre com absència injustificada que pogui donar motiu a un acomiadament.

7.- Haig de comunicar a la meva família, amics i veïns que sóc seropositiu?

No hi ha cap obligació de comunicar a família, amics i veïns que un és seropositiu. La comunicació d’aquesta dada és una cosa totalment personal i no constitueix cap mena d’obligació, sinó que cada persona sap quan, on i a qui dir-ho i també a qui no comunicar-ho.

8.- Què puc fer si algú sap que sóc seropositiu i difon aquesta notícia?

Defensar-te: ningú ha de difondre una cosa que tu no vols que se sàpiga. Per això, si de sobte un tercer que sap que ets seropositiu ho difon, és necessari identificar-lo i seguidament, denunciar el fet. La condició personal de seropositiu és una cosa que no s’ha de difondre sense el consentiment de qui ho és, per això és una dada que mereix protecció especial i al mateix temps un secret. Per això, si s’escau, és recomanable denunciar la comissió d’un delicte de revelació de secrets i per un altre, en cas que qui hagi difós la qüestió hagi de guardar un secret especial (metges, persones amb accés a arxius, etc.) possiblement es pugui denunciar davant l’Agència de Protecció de Dades, per vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal.

9.- Ser seropositiu significa ser discapacitat?

No. La discapacitat implica una disminució de capacitat física o bé mental de la persona, cosa que no passa pel fet de ser seropositiu del VIH-SIDA.

10.- Puc casar-me sent seropositiu?

Per descomptat. Ser seropositiu no invalida per casar-se en cap cas. Una altra cosa és que amb la teva parella mantinguis les degudes precacucions per evitar la transmissió del virus. És important deixar clar que no s’exigeix cap tipus de prova mèdica per contraure matrimoni.

11.- Pot ser expulsat un ciutadà estranger per ser seropositiu?

No. Pel sol fet de ser seropositiu, no pot ser expulsat, però si concorre algun altre motiu diferent, l’expulsió del ciutadà estranger pot arribar a basar-se en aquesta altra causa.

12.- Es pot obtenir permís de residència en el cas que un ciutadà estranger sigui seropositiu?

Sí. No tots els països del món donen un tractament a la persona seropositiva com ho fa l’Estat espanyol. Per a aquests casos i sempre que es pugui demostrar que la tornada al país d’origen pot suposar un falta de tractament i deteriorament de la salut de la persona seropositiva, és possible que el Govern concedeixi el permís de residència a Espanya per causes humanitàries.

13.- Es pot retirar la custòdia o la pàtria potestat a una persona seropositiva respecte dels seus fills?

No. El fet de ser seropositiu no és cap limitació per exercir les funcions de criança i cura dels fills, per la qual cosa és impossible que es privi a un pare o mare seropositius dels seus drets enfront dels seus fills.

14.- S’impedeix l’entrada a Espanya de persones seropositives?

No. No s’exigeix cap tipus de prova mèdica prèvia per a l’entrada a Espanya a cap persona.

 

Font: http://gaispositius.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-DRETS.pdf

 

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

Inicieu sessió per enviar comentaris
Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto