INFORME EUROPEU SOBRE DROGUES IL·LEGALS

S'estima que al voltant de 96 milions o un 29% dels adults (de 15 a 64 anys) residents a la Unió Europea han provat drogues il·legals en algun moment de la seva vida. Hi ha més homes que diuen haver experimentat el consum de drogues (57,8 milions) que dones (38,3 milions).

La droga que més es prova és el cànnabis (55,4 milions d'homes i 36,1 milions de dones), seguit molt de lluny per la cocaïna (12,4 milions d'homes i 5,7 milions de dones), el MDMA (9,3 milions d'homes i 4,6 milions de dones) i l'amfetamina (8,3 milions d'homes i 4,1 milions de dones).

Els nivells de consum de cànnabis al llarg de la vida difereixen considerablement segons els països, des del 4% dels adults a Malta fins al 45% a França.

El consum de drogues en l'últim any constitueix una bona indicació del consum recent i es concentra principalment en els adults joves. S'estima que 19,1 milions d'adults joves (de 15 a 34 anys) han consumit drogues en l'últim any (16%) i que el nombre d'homes (20%) duplica aproximadament al de dones (11%).

Associació ALBA

T. 93 731 48 45 

info@aalba.org

Pl. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa (veure mapa)

Si teniu alguna sugerència, pregunta o tema a consultar, envieu-nos un correu i farem un Estímul.

GESTIÓ DEL TEMPS D'OCI

El temps dels joves es pot definir com un temps que es mou entre l’esfera d’obligacions i l’esfera alliberada. En l’esfera alliberada, es contempla l’oci com “allò que es fa en el temps lliure, quan no s’està ocupat per les responsabilitats escolars, laborals i familiars”*. El diàleg entre aquestes esferes passa per una valoració personal condicionada per l’estil de vida propi.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) explica que els joves manifesten que disposen d’una elevada quantitat d’hores de temps lliure. El 41,19% dels joves diuen que tenen entre 5 i 10 hores de temps lliure al dia. De mitjana, manifesten que els dies feiners tenen 6,5 hores/dia de temps lliure, mentre que els dies festius en tenen 11,6 hores/dia.

En el temps lliure, els joves declaren que fan gran diversitat d’acti­vitats, però destaca sobretot el fet que més de la meitat dels joves de­diquen el temps lliure a les aficions, jocs i comunicació vir­tual, que engloba diversitat d’activitats que es fan amb les noves tecno­logies, tant amb el mòbil com amb l’ordinador, consoles... Això demostra la popularitat creixent de les noves tecnologies com l’ordinador, tal com assenyalen altres estudis. És per aquest motiu, que és important tenir un control sobre el ús de les noves tecnologies i les hores que invertim en aquesta activitat.

Associació ALBA

T. 93 731 48 45 

info@aalba.org

Pl. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa (veure mapa)

Si teniu alguna sugerència, pregunta o tema a consultar, envieu-nos un correu i farem un Estímul.

TABAC I SALUT PULMONAR

El 31 de maig és el dia mundial sense tabac, és per aquest motiu que fa anys que es va organitzant la setmana sense fum, aquest any amb el lema: recupera la inspiració.

Aquest any se centrarà en les diferents maneres en què l'exposició al tabac afecta la salut pulmonar de les persones arreu del món, com ara:

 • Càncer pulmó i Malalties respiratòries cròniques (MPOC): el tabaquisme és la principal causa de càncer de pulmó i MPOC, sigui de manera activa o com a fumador passiu a través del fum ambiental.
 • Al llarg de la vida estem condicionats a l'efecte del fum des que estem dintre de l'úter fins que naixem i creixem. A major exposició a fum de tabac més incidència a desenvolupar problemes respiratoris així com a morts, es calcula que 165000 infants moren abans de complir 5 anys per infeccions respiratòries causades pel fum ambiental del tabac.
 • Contaminació de l'aire: El fum del tabac és una forma molt perillosa de contaminació de l'aire d'interiors: conté més de 7.000 substàncies químiques, 69 de les quals es coneix que causen càncer. Tot i que el fum pot ser invisible i inodor, pot romandre en l'aire fins a cinc hores, i fer que les persones exposades corrin el risc de desenvolupar càncer de pulmó, malalties respiratòries cròniques i reducció de la funció pulmonar.

Associació ALBA

T. 93 731 48 45 

info@aalba.org

Pl. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa (veure mapa)

Si teniu alguna sugerència, pregunta o tema a consultar, envieu-nos un correu i farem un Estímul.

¿CÓMO GESTIONAR LA RABIA?

La ira es “un estado emocional que varía en intensidad desde una leve irritación a la furia y la rabia intensa”. La manera instintiva, natural de expresar nuestra ira es responder agresivamente. La ira es una respuesta natural, de adaptación a las amenazas, nos inspira poder, agresividad, sentimientos y conductas.

Algunas de las Estrategias para mantener el control son:

 • Relajación: Técnicas sencillas de relajación como el control de la respiración y la visualización de imágenes agradables, se han demostrado muy eficaces así como, ejercicios de control como el yoga y la meditación.
 • Reestructuración cognitiva: Se trataría de sustituir estos pensamientos por otros más racionales y adaptativos, huyendo de descalificaciones y términos “absolutos” que no nos permiten procesar con relatividad la situación que desencadena nuestra rabia.
 • Solución de problemas: Se trata de hacer un plan y controlar su evolución a lo largo del proceso, no tanto de encontrar salidas inmediatas al problema evitando creencias del tipo “todo o nada”
 • Mejorar la comunicación: Lo primero que debemos hacer en una discusión acalorada es reducir la velocidad y el volumen de nuestro discurso y pensar bien lo que decimos, no decir lo primero que se nos venga a la cabeza. Al mismo tiempo hay que escuchar al otro y tomarnos nuestro tiempo antes de contestar.
 • Usar el humor: A veces el humor puede ayudar a calmar la rabia, nos ofrece una perspectiva más equilibrada y relativiza los hechos.

Associació ALBA

T. 93 731 48 45 

info@aalba.org

Pl. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa (veure mapa)

Si teniu alguna sugerència, pregunta o tema a consultar, envieu-nos un correu i farem un Estímul.

REDUCCIÓ DE RISCOS EN UNA CHEM SEX

 • Pots planificar la sessió per limitar el temps i els diners que gastaràs, i tenir en compte que trigaràs a recuperar-te.
 • Preguntar com és o serà l'ús del condó a la festa de sexe (si vols utilitzar-los).
 • Si consumeixes drogues amb efectes anestèsics (ketamina, cocaïna) pots no adonar-te de possibles lesions.
 • Evitar el contacte amb el semen redueix el risc d'infecció del VIH i altres ITS; pots avisar o demanar que no ejaculin dins de l'anus.
 • Si no vas a utilitzar condó, penetrar té menys risc de ser penetrat.
 • Utilitzar guants per al fisting evita possibles infeccions.
 • Fer-se dutxes anals immediatament abans de tenir sexe pot facilitar la transmissió d'infeccions si no fas servir condó.
 • Per reduir possibles lesions, pots utilitzar molt lubricant hidrosoluble o de base de silicona (no de base oliosa)
 • En una sessió de fisting, compartir el pot del lubricant pot ser una via de transmissió del VIH i de l'hepatitis C.
 • Rasurar les zones genitals, especialment les que estan al voltant de l'anus, abans de la trobada sexual facilita la transmissió d'ITS.
 • Si comparteixes joguines sexuals, rentar-los i desinfectar-los pot prevenir la transmissió d'infeccions. També pots posar-los un condó i canviar-lo amb cada "forat".
 • Pots anar acompanyat per algun conegut per cuidar-vos entre vosaltres.

Extret de https://chemsex.info/ç

https://chemsex.info/wp-content/uploads/2017/11/chemsex_folleto.pdf

Associació ALBA

T. 93 731 48 45 

info@aalba.org

Pl. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa (veure mapa)

Si teniu alguna sugerència, pregunta o tema a consultar, envieu-nos un correu i farem un Estímul.

Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto