UN PAS ENDAVANT CAP A LA FI DE LA SIDA

Aquest 1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que vol conscienciar i implicar a la societat davant la lluita d’aquesta malaltia.

Des dels primers casos d’infecció per VIH s’ha avançat bastant, però encara queda camí per recórrer. La comunitat internacional ha assolit el compromís de posar fi a l’epidèmia com a amenaça per la salut pública per al 2030.

Per poder assolir aquest compromís s’haurien de fer actuacions en els següents àmbits:

 • Prevenció: us preservatiu, protocols post i pre exposició, educació a escoles, a la feina...
 • Detecció precoç: davant qualsevol dubte d’haver realitzat conducta de risc demanar la prova al teu metge o centres qu la ofereixin.
 • Tractament: que totes les persones amb vih positiu tinguin accés a ell.
 • Recerca: invertir més en I+D
 • Donar a conèixer les llibertats i drets*

*Qüestions concretes relatives als drets de la persona seropositiva

1 .- És obligatori fer-se les proves del VIH si a l’empresa on treballo se’m demana?

No. És obligatori per a l’empresa informar prèviament el treballador que es faran aquestes proves, però de cap manera no poden ser proves no consentides expressament pel treballador.

2.- La mútua patronal que em realitzi les proves del VIH pot comunicar-ne el resultat a l’empresa?

No. No estem parlant d’una analítica qualsevol, sinó d’una de molt concreta que fa referència a dades a les quals només el servei mèdic pot accedir amb el consentiment exprés del treballador i no pot facilitar-les a l’empresa, sense el consentiment també del treballador.

3.-El meu metge de la Seguretat Social pot comunicar a l’empresa o a tercers que sóc seropositiu?

No. El metge que ens atén habitualment o esporàdicament en el nostre ambulatori o bé en un servei d’urgències no pot facilitar a tercers cap tipus d’informació mèdica que faci referència a nosaltres: això és un deure del metge basat en el secret professional i a més, la revelació de dades a altres persones seria un delicte. D’altra banda, el metge només estaria obligat a donar aquestes dades en el cas de rebre l’ordre d’un jutge, però només en aquest cas exclusiu.

4.- Se’m pot excloure de ser usuari d’un gimnàs, per ser seropositiu del VIH?

No. Com s’ha expressat ja, el VIH-SIDA no és una malaltia infectocontagiosa, sinó infectotransmisible; és a dir, que perquè pugui haver-hi algú que es vegés afectat pel VIH s’hauria de donar una situació extrema en què el seu torrent sanguini i el d’una persona seropositiva es comuniquessin lliurement. Evidentment, l’ús d’un banc, d’un aparell de gimnàstica, d’una mateixa dutxa o fins i tot d’una tovallola no pot ser mitjà de transmissió del VIH i tampoc no tindria sentit que es negués l’ús o l’accés a un centre esportiu a qui fos seropositiu.

5.- Se’m pot negar una hipoteca pel fet de ser seropositiu?

Ser seropositiu només significa que la persona té un nou motiu per cuidar-se. Però desgraciadament, hi ha molts bancs i caixes que no conceben que això no sigui així i consideren que el fet que el seu client sigui seropositiu suposa que la seva defunció és propera, si bé aquestes dues qüestions en realitat no tenen cap relació. La contractació d’una hipoteca es basa en un contracte privat. I en aquest cas, el contracte existeix en el cas que les dues parts manifesten la seva voluntat de contractar. Lamentablement, molts bancs es neguen a contractar hipoteques amb persones seropositives i, en algun cas, exigeixen més garanties de les normals, com que hi hagi avalistes, etc.

6.- Puc ser acomiadat del meu treball pel fet de ser seropositiu?

No. La llei no contempla en cap cas que una persona seropositiva pugui ser acomiadada del seu treball pel fet de ser-ho. Ara bé: la llei sí que contempla que el baix rendiment del treballador, o bé la falta d’assistència injustificada al lloc de treball poden ser motius d’acomiadament. És per tant necessari tenir una gran cura quan pel fet de ser seropositiu es falti molt sovint al treball i és necessari justificar l’assistència a consulta mèdica o bé a la realització de proves, de manera que no es pugui entendre com absència injustificada que pogui donar motiu a un acomiadament.

7.- Haig de comunicar a la meva família, amics i veïns que sóc seropositiu?

No hi ha cap obligació de comunicar a família, amics i veïns que un és seropositiu. La comunicació d’aquesta dada és una cosa totalment personal i no constitueix cap mena d’obligació, sinó que cada persona sap quan, on i a qui dir-ho i també a qui no comunicar-ho.

8.- Què puc fer si algú sap que sóc seropositiu i difon aquesta notícia?

Defensar-te: ningú ha de difondre una cosa que tu no vols que se sàpiga. Per això, si de sobte un tercer que sap que ets seropositiu ho difon, és necessari identificar-lo i seguidament, denunciar el fet. La condició personal de seropositiu és una cosa que no s’ha de difondre sense el consentiment de qui ho és, per això és una dada que mereix protecció especial i al mateix temps un secret. Per això, si s’escau, és recomanable denunciar la comissió d’un delicte de revelació de secrets i per un altre, en cas que qui hagi difós la qüestió hagi de guardar un secret especial (metges, persones amb accés a arxius, etc.) possiblement es pugui denunciar davant l’Agència de Protecció de Dades, per vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal.

9.- Ser seropositiu significa ser discapacitat?

No. La discapacitat implica una disminució de capacitat física o bé mental de la persona, cosa que no passa pel fet de ser seropositiu del VIH-SIDA.

10.- Puc casar-me sent seropositiu?

Per descomptat. Ser seropositiu no invalida per casar-se en cap cas. Una altra cosa és que amb la teva parella mantinguis les degudes precacucions per evitar la transmissió del virus. És important deixar clar que no s’exigeix cap tipus de prova mèdica per contraure matrimoni.

11.- Pot ser expulsat un ciutadà estranger per ser seropositiu?

No. Pel sol fet de ser seropositiu, no pot ser expulsat, però si concorre algun altre motiu diferent, l’expulsió del ciutadà estranger pot arribar a basar-se en aquesta altra causa.

12.- Es pot obtenir permís de residència en el cas que un ciutadà estranger sigui seropositiu?

Sí. No tots els països del món donen un tractament a la persona seropositiva com ho fa l’Estat espanyol. Per a aquests casos i sempre que es pugui demostrar que la tornada al país d’origen pot suposar un falta de tractament i deteriorament de la salut de la persona seropositiva, és possible que el Govern concedeixi el permís de residència a Espanya per causes humanitàries.

13.- Es pot retirar la custòdia o la pàtria potestat a una persona seropositiva respecte dels seus fills?

No. El fet de ser seropositiu no és cap limitació per exercir les funcions de criança i cura dels fills, per la qual cosa és impossible que es privi a un pare o mare seropositius dels seus drets enfront dels seus fills.

14.- S’impedeix l’entrada a Espanya de persones seropositives?

No. No s’exigeix cap tipus de prova mèdica prèvia per a l’entrada a Espanya a cap persona.

 

Font: http://gaispositius.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-DRETS.pdf

 

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

SOLIDARITAT I AJUDA A LES PERSONES

La solidaritat es pot definir com un sentiment de pertinença que crea lligams entre els seus membres, sobretot pel que fa a l’ajuda mútua.

És un concepte relativament nou, abans es parlava de caritat o benevolència, la diferencia és que  el que ajuda se sent responsable de l'altre i de la seva situació.

La solidaritat és un valor que mou les persones a intentar compensar les injustícies socials afavorint els més pobres. Es canalitza sobretot a través de les accions de volun- tariat, les ONG i similars.

La missió d’ALBA té molt a veure amb la solidaritat. Des de 1987 s’han creat dispositius professionalitzats per a la prevenció, assitència i reinserció social d’ajuda a  persones amb algun tipus d’addicció, amb una Unitat de Crisi i un Centre de Dia. Des de 2003 questa missió solidària s’ha fet extensiva més enllà de les nostres fronteres, creant  un projecte de cooperació Internacional, de Terrassa Solidaria a Burquina Faso que consisteix en la  prevenció de la sida mitjantçant la formació, promoció i apoderament de la dona.

El proper dijous 14 a les 21:00, Rotari Club Terrassa organitza  un Concert de Nadal a l’esglèsia de Sant Pere en benefici d’ALBA. Escoltarem música per orgue de compositors catalans a càrrec de Jordi Figueres i cantarem Nadales sota la direcció d’en Joan Trullàs.
Us esperem!

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

NO!! A LA VIOLÈNCIA SEXUAL

El 25 de Novembre es celebra el dia internacional contra la violència vers la dona aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides al 1999.

En el que va d'any i segons xifres oficials del Ministeri d'Igualtat, el nombre d'assassinats produïts per violència de gènere ascendeix a 44 dones i 8 menors . En total 52 víctimes mortals, el que suposa una víctima cada 7 dies. Així doncs, el 2017 no es preveu com un any amb menor víctimes respecte l’any anterior ja que actualment el numero de víctimes mortals ha augmentat respecte l’any anterior.

Les xifres que recull aquest organisme són aquelles que la Llei Integral de Violència de Gènere identifica com a tals. Només es comptabilitzen els assassinats realitzats per parelles o ex-parelles (aquells homes amb els que les dones tinguin o hagin tingut una relació afectiva reconeguda o de convivència).Per aquest motiu es podria considerar que les dades no son reals i que estem parlant d’un numero major.

Claus per identificar una relació abusiva:

CONTROL Si t’envia missatges (al mòbil) constantment , del tipus: “Que fàs?”, “On ets?”, “Amb qui vas”?.

AÏLLAMENT Si et fa creure que ell és l’únic bo del teu entorn, que ni els teus amics ni la teva família compten.

RIDICULITAZACIÓ Si et menysté davant d’altra gent i es burla de les teves opinions.

MANIPULACIÓ Si et fa sentir culpable de les teves accions i tergiversa la realitat.

ABÚS Si t’obliga a mantenir relacions sexuals sense que et vingui de gust o sense preservatiu.

Des de l’Associació ALBA volem conscienciar de la importància  de denunciar i detectar de manera precoç així com de donar suport a les diferents campanyes que s’ofereixen dirigides tan a joves com a la població en general. Algunes d’elles són “Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente” i  “Cuando hay maltrato en una pareja, no son sólo cosas de pareja. No permitas la violencia de género”. “Per una Catalunya lliure de violències sexuals”.

#JOTAMBÉ
#CORTAATIEMPO  
#METOO
#BALANCETONPORC

 

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

L’ALCOHOL ÉS RESPONSABILITAT DE TOTHOM

 El 15 de novembre és el dia de sensibilització del alcohol, i del 13 al 19 de novembre s’organitza la IV setmana de sensibilització sobre els riscos associats al consum d’alcohol. Aquest any es vol posar èmfasis en que “L’ALCOHOL ÉS RESPONSABILITAT DE TOTHOM”, posant l’accent en la Prevenció amb la comunitat que promou.

Aquest any es vol posar èmfasis en que “L’ALCOHOL ÉS RESPONSABILITAT DE TOTHOM”, posant l’accent en la Prevenció amb la comunitat que promou:

 • Prevenció ambiental (on els entorns són claus per afavorir o no conductes de risc en relació al consum de drogues)
 • Law enforcement (que promou el respecte i compromís amb la normativa entesa com a mesura per garantir el dret a la salut d’un mateix i la dels altres).

La sensibilització sobre els riscos associats al consum d’alcohol és responsabilitat de:

 • L’Administració quan promou polítiques preventives efectives.
 • Els municipis quan destinen recursos per promoure espais d’oci saludables, atractius i segurs, per a tothom.
 • Qui organitza festes i esdeveniments quan s’apliquen bones pràctiques en dispensació d’alcohol en barraques, locals i barres.
 • Les empreses productores de begudes alcohòliques quan eviten fer campanyes de promoció adreçades a joves i menors i adverteixen dels aspectes legals en l’etiquetatge.
 • Els cossos de seguretat quan promouen el respecte i el compromís amb la normativa.
 • Els i les comerciants quan dispensen begudes alcohòliques només a majors d’edat.
 • Els centres educatius quan implementen programes de prevenció en què els joves reflexionen i debaten sobre el consum.
 • Els i les professionals de la salut quan detecten consums de risc i assessoren per disminuir-los.
 • Els mitjans de comunicació quan treballen la informació de forma rigorosa i no alarmista.
 • Les famílies quan eduquen els seus fills i filles en la reflexió i l’exemple, actuant com a model.
 • El grup d’amistats quan es diverteixen de forma sana, respectuosa i tenen cura entre ells i elles.
 • Un mateix quan es compromet amb la seva salut i la de les altres persones.

Un any més l'Associació ALBA col·labora en les jornades de sensibilització a peu de carrer. Aquesta vegada amb presència de TV3, que ha entrevistat la responsable del Centre de Dia, Ester Pérez Lite, interessats en saber com ens pot afectar la intervenció econòmica de l'Estat, a entitats com la nostra que treballem en el tercer sector.

 

 

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

DROGUES I DIABETIS

El 14 de novembre és el dia de sensibilització de la diabetis, és per això que l’estímul d’aquesta setmana el dediquem a aquesta malaltia i als perills del consum de drogues que comporta.

El consum de drogues, tan il·legals com legals, està contraindicada en diabètics, ja que poden incrementar la possibilitat de patir una pujada o baixada de sucre i augmentar els riscos d’aquesta malaltia. De la mateixa manera que també influirà el control o descontrol que tinguis de la diabetis, del tractament que segueixes, l’edat i el tipus d’aquesta (insulino-depenent o no).

El consum d’alcohol si que afecta en els nivells de sucre en sang que es té, i les persones diabètiques poden patir una baixada de sucre (hipoglucèmia), fet que és molt perillós perquè els símptomes són iguals que els de la borratxera i es podrien confondre.

Pel que fa a les altres drogues el risc no està tant en la substància, sinó en les actituds que fas quan les consumeixes. Per exemple:

 • Amb els estimulants (cocaïna, MDMA, speed) et treuen la gana i poden augmentar el risc de patir una baixada de sucre per la no ingesta de menjar.
 • Per el contrari els productes derivats del cànnabis t’incrementen la gana i et podrien portar a una pujada de sucre (hiperglucèmia).
 • La ketamina, degut a les sensacions internes que té l’individu, et podrien no fer conscient de que tens una hipoglucèmia.

És important que les persones que pateixen diabetis planifiquin el seu consum:

 • Fent coneixedors al seu entorn que ho són.
 • Saber quin tipus de substància consumiran.
 • Que tinguin en compte el que han de menjar abans i després per minimitzar els riscos.
 • Vigilar amb l’exercici físic (ballant se’n fa) perquè poden portar a una hipoglucèmia. 

Associació ALBA Terrassa • Al servei de les persones!
Plaça Doctor Robert, 1 - 08021 Terrassa
Tel: 93 731 48 45

Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto