FESTES i CONSUM DE DROGUES

PER FESTES, SI REALITZEM ALGUN CONSUM,FEM-HO DE MANERA RESPONSABLE:

Com ja sabem durant les festes es poden arribar a fer molts excessos pel que fa al consum de drogues tan legals com il·legals, i realitzar barreges que ens poden portar a un “mal viatge”. Aquí teniu alguns consells per a realitzar un consum responsable per poder gaudir d'unes festes sense incidents.

 • És important agafar els diners justos per no passar-nos de la ratlla i poder controlar el que consumim (planificar consum).
 • Si bevem alcohol és important no fer-ho amb l’estómac buit, beure lentament i intercalar begudes sense alcohol (si pot ser aigua millor).
 • Si la vostra intenció és consumir cocaïna, speed... (inhalades o “esnifades”)és important no compartir el rulo (així evitarem possibles infeccions com seria la hepatitis o el VIH).
 • No agafar el cotxe sota els efectes de les drogues, per molt que ens pensem que controlem, la nostra capacitat de reacció està disminuïda.Està totalment prohibit beure alcohol en menors d’edat, així com facilitar-los  l’accés a ell.

I sobretot compte amb les barreges de substàncies:

ALCOHOL+COCAÏNA: La coca amaga la sensació de borratxera, però encara que no ho sentis, l’alcohol t’està fent efecte. La combinació d’aquestes substàncies et fa entrar en un cercle viciós que farà que consumeixis més de tot, i augmentar els riscos de cada substància, i de la teva butxaca. Corres el risc d’arribar a una intoxicació aguda o coma etílic.

ALCOHOL+CANNABIS: Junts potencien els efectes depressors en el sistema nerviós central. És més probable que tinguis una lipotímia o baixada de tensió (pàl·lida o blanca, mareig, suor freda...). Si et passa, deixa de fumar i de beure, seu en un lloc tranquil i veu aigua.

EXTASI+ALCOHOL: Juntes comporten més risc de deshidratació, la temperatura corporal et puja, pots tenir taquicàrdies... Si tot i així decideixes prendre èxtasi, beu petits glops d’aigua regularment, descansa a estones; racionalitza la pastilla d’èxtasi.

BEGUDA ENERGÈTICA+ALCOHOL: La cafeïna(principal component de les begudes energètiques) emmascara els símptomes de l’alcohol, cosa que pot comportar una reducció de la percepció de l’estat d’intoxicació i incrementar el risc de patir insomni, hipertensió, ansietat, deshidratació, convulsions, arítmia i trastorns cardíacs.

Addicció als fàrmacs

En l'àmbit de les drogodependències convivim amb un problema encobert: la dependència als fàrmacs, un fenomen que per la poca alarma social que crea, sovint ni es prevé, ni s'aborda. Existeixen medicaments que es prescriuen de forma habitual i que poden arribar a produir addicció. Els fàrmacs prescrits amb major risc de causar una addicció en els pacients són aquells que es recepten per tractar l'ansietat i l'insomni..

Les  persones que acostumen a desenvolupar addicció als fàrmacs són:

 • Pacients consumidors d'altres substàncies (alcohol, cànnabis, heroïna, cocaïna, etc) que a més consumeixen tranquil·lizants.
 • Pacients deprimits o amb trastorns de pànic als quals se'ls prescriuen dosis altes de benzodiacepinas o per espai ampli de temps i acaben per no poder prescindir d'elles i desenvolupant una addicció a les mateixes.
 • Pacients als quals se'ls ha prescrit aquesta medicació per tractar l'insomni o l'ansietat i els quals, pel seu compte, augmenten la dosi abusant i generant una creixent addicció.

A Espanya, quan una persona presenta dificultat per dormir, ansietat, depressió o altres trastorns mentals, acudeix al seu centre de salut i el seu metge d'atenció primària s'encarrega de l'abordatge. Principalment, l'atenció rebuda consisteix en un tractament farmacològic i no s'ofereix tractament psicològic o psicoterapèutic. Si el tractament de l'Atenció Primària no funciona, llavors pot passar que el pacient sigui derivat a Psiquiatria i un cop més, s'afavoreix la medicalització en lloc de potenciar altres abordatges psicoterapèutics o d'índole psicosocial. Els medicaments més ingerits són ansiolítics (70%), i en menor mesura, antidepressius (17%).

Està clar que el medicament, de manera aïllat, no permet resoldre el trastorn de fons que genera el malestar. Cal potenciar el tractament psicoterapèutic en combinació amb el tractament farmacològic e identificar el problema existencial que indueix a la persona al malestar. Treballar per a prevenir el desenvolupament de trastorns per consum de sedants, hipnòtics i ansiolítics, reduir riscos i danys associats al consum abusiu de medicaments i ajudar a la persona a superar els problemes que l'han portat al consum de fàrmacs i al desenvolupament de trastorns del son, ansietat, depressió o altres malalties mentals.

El 64,5% dels familiars que ingereixen medicaments en l'actualitat reben supervisió del tractament farmacològic  amb regularitat el 51,6%, i de manera irregular el 12,9%. Sorprèn que hi hagi un 25,8% de familiars que no se sotmetin a aquesta revisió i un 9,7% de familiars que no saben o no volen donar resposta a aquesta qüestió.

 

COP DE CALOR

QUÈ ÉS UN COP DE CALOR?

Un cop de calor és una pujada sobtada de la temperatura corporal i que es manté més de 10 minuts. Pot ser deguda a varies causes:

Els signes de cop de calor inclouen:

 • Sudoració intensa que s'atura al cap de poc.
 • Augment de la temperatura corporal. Una temperatura de 40º C és sovint un signe important.
 • Pell seca, calenta i enrogida.
 • Augment de la set
 • Un ritme cardíac ràpid.
 • Respiració ràpida (hiperventilació).
 • Sequedat a la boca i els ulls.
 • Mal de cap, rampes musculars.
 • Tenir son.
 • Confusió, dificultat per respirar i vòmits.
 • Coma (no despertar en tocar-los o apropant-los una flama).

Què fer davant un cop de calor:

 • Posar a la persona en un lloc fresc i si pot ser amb ombra.
 • Després em de baixar-li la temperatura corporal, aplicant-li compreses humides i fresques als canells i clatell.
 • Si està conscient donar-li aigua
 • Si està inconscient posar-lo en posició lateral i avisar al 112.
 • Què podem fer per prevenir-lo?
 • Prendre el sol de forma moderada.
 • Evitar preses perllongades de sol, sobretot en les hores de màxima intensitat entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda.
 • Exposar-se al sol de forma progressiva, començant amb poc temps d'exposició i augmentant de forma progressiva.
 • Adoptar mesures de protecció, buscant espais d'ombra, utilitzant roba de cotó, barrets, ulleres de sol, que protegeixin de les radiacions ultravioleta A/B i utilitzar fotoprotectors adequats a cada tipus de pell.
 • Ingerir líquid abundant i freqüent, preferentment aigua.
 • L'alcohol afavoreix  la deshidratació, en dies de molta calor evitar el seu consum.

Dona i addicció

En els últims anys s'ha observat un augment de la demanda de tractament per part de la població femenina. És interessant reflexionar  sobre per a què consumeixen les dones i quins elements diferenciadors es posen de manifest davant del consum de la població masculina.

Els factors de risc que poden predisposar la dona al consum de substàncies estan molt relacionats amb l’aspecte emocional i afectiu. Els més comuns que poden posar a la dona en risc de consumir substàncies addictives hi ha:

 • El treball domèstic quan aquest és assumit com a una obligació i no com a una opció personal, fet que limita a la dona la possibilitat de desenvolupar-se en altres aspectes de la seva vida. En canvi, el treball extradomèstic remunerat esdevé un factor de protecció per a la dona, sobretot quan aquestes troben en aquesta activitat una satisfacció.
 • Els conflictes continus amb la parella (discussions, violència domèstica…)
 • La situació familiar (separació, divorci, problemes econòmics…)
 • L’absència de xarxes de suport (amics/amigues, família, treball, etc.)
 • La síndrome del niu buit, l’allunyament dels fills i filles de la llar…
 • L’estrès, producte d’un món en canvi, en el qual la dona assumeix nous papers sense comptar, en molts casos, amb el suport social necessari
 • Les relacions sexuals no satisfactòries
 • L’ús inadequat del temps lliure i de l’oci
 • La manca de possibilitats per estudiar o treballar i la pressió de la parella perquè no treballi
 • El fracàs escolar, el desarrelament laboral, la insatisfacció personal, la vulnerabilitat social…
 • La manca d’informació sobre els efectes i les conseqüències del consum de drogues.
 • L’assetjament o abús sexual: moltes dones que consumeixen drogues manifesten haver estat víctimes d’assetjament o abús sexual, incloent-hi les violacions per part d’un familiar proper. Ingereixen drogues molt probablement com un mecanisme de defensa, com també moltes d’aquestes s’automediquen per alleujar els sentiments d’ansietat, culpa, por i còlera que són resultat de la violència.

En el cas de les dones adultes amb problemes d'addiccions, a la percepció de fracàs en l'àmbit personal, familiar i social, s'uneix la por i/o la vivència de l'estigmatització a la qual es veuen sotmeses pel seu incompliment dels estereotips culturals de gènere: "ser mare, filla i esposa exemplar". Aquest "retret social" internalitzat, és una de les causes per les quals les dones tendeixen a viure de forma oculta la seva addicció, negar la seva existència i dilatar la seva petició d'ajuda. A tot l'anterior, se sumen les dificultats d'accés al tractament lligades a les càrregues familiars, sobretot en famílies monoparentals amb fills menors a càrrec.

Els que ens dediquem a les addiccions és important que incorporarem la perspectiva de gènere en els tractaments i que els ajustem per a que siguin eficients, a les característiques de la població femenina.

SETMANA SENSE FUM: Parlem del "tabac de liar"

Segons l’Enquesta de Salud de Catalunya (ESCA) el consum de cigarrets fets a mà (“tabac de liar”) al 2006 estava en un 3’4% dels fumadors i al 2014 va augmentar fins al 24’1%. En canvi, s’ha observat una baixa en el consum de tabac amb filtre (tabac manufacturat)  si al 2006 hi havia un 92% de fumadors, al 2014 va baixar a un 78’4%.

Poder aquestes dades venen donades per l’augment del preu del tabac, per les campanyes de sensibilització amb els factors perjudicials del tabac o influenciats en certs mites que corren sobre el “tabac de liar”. Sigui per un motiu o altre el consum de tabac en la població de 15 anys i més va disminuint en relació a anys anteriors.

Us desmuntarem uns quants mites del “tabac de liar”:

 • El “tabac de liar” és menys perjudicial que el tabac manufacturat? FALS. Tot i que les cigarretes de liar acostumen a portar menys quantitat de tabac que les manufacturades, hi ha proves que les persones que en fumen consumeixen més nicotina, quitrans i monòxid de carboni, ja sigui perquè en contenen més o perquè es fan pipades més intenses amb el “tabac de liar”.
 • El “tabac de liar” és més natural que el tabac manufacturat? FALS. El tabac de liar conté més additius que el manufacturat.
 • Amb el “tabac de liar” es fuma menys i se sap el que es fuma? FALS. Els fabricants de “tabac de liar” no estan obligats a posar la quantitat de quitrà ni nicotina que conté el tabac. Els consumidors de cigarretes fetes a mà fan pipades més intenses, perllongades i més freqüents que els que fumen cigarretes manufacturades.
 • Deixar de fumar costarà menys esforç si es fuma “tabac de liar”. FALS. Les persones que fumen cigarretes fetes a mà fan menys intents de deixar de fumar i mostren menys intenció de deixar de fumar( segons ESCA 2015).

Hem de tenir en compte que tan el “tabac de liar” com el manufacturat provoquen greus danys al teu cos, i que és important eliminar el consum o reduir-lo.

AQUÍ TENIU UNS CONSELLS PER REDUÏR ELS RISCOS DEL TABAC:

 • Com més cigarretes es fumi i com més aviat s’iniciï un en el seu consum, serà pitjor. S’aconsella retardar el primer cigarret del dia i no esgotar els cigarrets.
 • És aconsellable no fumar abans d’anar a dormir, es descansa molt millor.
 • Si fumes a casa intenta ventilar i renovar l’aire.
 • Respecta la decisió dels no fumadors i fes que es respecti també la teva.
 • El tabac és una de les substàncies que més es consumeix i de les que menys plaer s’obté.
Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto