Cronologia de l'Associació ALBA

2009-2011

La crisi econòmica ha fet que hàgim augmentat l’atenció a les necessitats socials. Els tractaments no son efectius si les persones tractades viuen al carrer o no tenen per menjar. Actualment ALBA segueix oferint suport de forma gratuïta als drogodependents mitjançant el manteniment de tots els seus serveis i la creació de nous projectes i programes destinats a la millora de la seva qualitat de vida. Lluitant per a la seva reinserció socio-laboral.

2008

Alba entra a formar part del PROGRAMA INCORPORA de l’Obra Social de La Caixa, xarxa que impulsa i finança la inserció laboral de col.lectius en risc d’exclusió social. L’Associació ALBA es la única entitat terrassenca que hi participa en aquest projecte.

2005-2007

Elaboració i publicació del Pla Pilot de la Unitat de Crisi editat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

2004

Creació de la Unitat de Crisi programa pilot únic a nivell Estatal, Centre Residencial d’ingrés ràpid i de curta estada per a persones drogodependents en situació de crisi mèdica degut al consum de drogues.

2003

S’inaugura la nova seu, i neix el Projecte " Cultura com a mitjà de Reinserció Social " en el que els drogodependents participen activament en la gestió i conservació del Claustre. Neix el Projecte de Promoció de la Dona i Prevenció de la Sida a Burkina Faso a partir de l’agermanament amb l’associació autòctona Fah-Sitala. L’Ajuntament de Terrassa a través de Terrassa Solidària subvenciona la construcció dels tallers-escola de costura i bogolan i la creació del Centre de Salut a Burkina Faso.

2000

Signatura del Contracte de Cessió d’ús amb la Fundació Privada St. Llàtzer que permet la utilització per part d’Alba de les instal.lacions de l’antic Convent de St. Francesc d’Assís, actual seu de l’associació, que forma part del Museu de Terrassa.

1999

Creació d’Integralba subvencionat pel Projecte Europeu Integra amb la finalitat de donar entrada tutelada als ex-drogodependents al món laboral.

1997

Creació del Programa de Mesures Alternatives a la Presó per a persones que delinqueixen a causa de la seva drogodependència per l’acompliment de la seva pena fent un tractament específic de desintoxicació i reinserció al Centre de Dia Alba.

Alba porta a terme un Grup d’autoajuda per a persones amb VIH / SIDA, conjuntament amb el Servei dePsiquiatria de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

1995

Creació del Programa d’Activitats per a Usuaris de Metadona (PAUM).

1994

Trasllat de les oficines, del Centre de Dia i dels Tallers de Restauració de Mobles al Portal Nou 34.

1993

ALBA es declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior.

Posada en marxa dels Cursos de Formació Ocupacional de Jardineria i de Restauració de Mobles subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

1992

Neix el Programa de Prevenció subvencionat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, dirigit inicialment a les Escoles de Secundària.

1991

Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya gracies al qual es comença a treballar amb diferents Centres Penitenciaris de la província de Barcelona.

1990

Es crea un Taller de Restauració de Mobles al carrer Cervantes i es comença a treballar la reinserció socio-laboral dels drogodependents.

1989

Es constitueixen dos grups de treball específics: Grup de legislació que estudiarà temes jurídics i discutirà sobre la legislació competent; Grup de motivació ciutadana que treballarà la sensibilització i la prevenció.

1988

S’obre el Centre de Dia a l’annex de la Masia de Can Anglada on es realitzen activitats terapèutiques i de reinserció social.

1987

L’Associació ALBA aprova els seus Estatuts Constituents amb la intenció de crear un Centre d’Ajuda i Acollida per al Drogodependent.

Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto